Обектив се нарича всяка оптична система, способна да проектира двумерно изображение.

Обектив на фотоапарат
Обектив на микроскоп

Състои се от набор от няколко лещи, а при някои обективи и огледала, комбинирани така, че да се избегне аберация. Въпреки че повечето хора асоциират думата обектив с фотоапаратите, обективът се среща и в камерите, телескопите, микроскопите, биноклите и много други оптични инструменти. При фотоапаратите например обективът може да е неподвижно прикрепен, но може и да има възможност да се сменят обективи с различни фокусни разстояния и апертури.

Едни от характеристиките на всеки обектив са: главно фокусно разстояние, аберация, разделителна способност и диаметър на резбата.

Видове обективи при микроскопите редактиране

В зависимост от увеличението редактиране

Увеличението на обектива е означено върху метална цилиндрична обшивка, в долния му край, но при по-новите модели степента на увеличение може да е означена и с цветни ивици.

 • Слаби: Черна (1.25х) Кафява (2.5х,3.5х) Червена (4х,5х) Оранжева (6.3х)
 • Средни: Жълта (10х) Зелена (16х,20х,25х,32х)
 • Силни: Синя (40х,50х) Тъмно синя (63х) Бяла (90х,100х) [1]

В зависимост от средата редактиране

Средата, през която преминава светлината, има различни оптични характеристики.

Една от важните характеристика е коефициентът на пречупване на светлината. Когато един обект е разположен в две прозрачни среди с различен коефициент на пречупване, оптическият ефект при наблюдение е „пречупване“ на обекта. Когато използваме обективи със силно увеличение, различните коефициенти на пречупване на светлината при преминаването ѝ през въздуха и стъклото водят до влошаване на образа. Поради тази причина се налага между лещата на обектива и наблюдавания обект, да се постави капка течност с коефициент на пречупване на светлината близък, до този на стъклото и така се подобрява качеството на образа.

В зависимост от средата обективите биват редактиране

 • Сухи – средата е въздух, няма специално означение върху тях.
 • Имерсионни – между обекта и обектива има течна среда. Обикновено с имерсия се работи само със силните обективи. Видът на имерсията, с която е предназначен да работи обектива, се означава с пръстен (ивица) в долната част на обектива или с буквено означение: ~ Водни – бяла ивица, W или WI ~ С глицерол – оранжева ивица, Glyc ~ Маслени – черна ивица, HI или Oil ~ Различни други среди – червена ивица[1]

В зависимост от способността за корекция редактиране

Всички лещи имат аберации, които влияят върху качеството на образа, който е точно копие на обекта. Аберации наричаме дефекти (изкривявания) на образа, вследствие дифракция и интерференция на светлината при преминаването ѝ през обекта или на дефекти на самата леща.

Аберациите биват:

 1. Хроматична – получава се цветен ореол около обекта, дължащ се на дифракция на светлината.
 2. Сферична – неясен образ, в резултат на интерференция на лъчите, преминали през обекта.
 3. Астигматична – изкривяване на образа, вледствие на дефект на лещата
 4. Изкривяване на полето – образът изглежда разположен върху полусфера, а не върху равнина.
 5. Деформация на образа – получава се когато увеличителната способност на лещата варира в различни точки на диаметъра ѝ.
 6. „Кома“ – образът на точка, разположена встрани от оптичната ос изглежда като конус.

Според корекционните си способности, обективите биват:

 • Ахромати – коригират хроматичната аберация за два цвята.
 • Апохромати – коригират хроматичната аберация за три цвята.
 • План обективи – коригират сферичната аберация.
 • Комбинирани – планахромати и планапохромати, коригират сферичната и хроматичната аберация[1].

Източници редактиране

 1. а б в Клетъчна Биология-Ръководство за упражнения, Гера Арт София 2015

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране