Фокусно разстояние

Фокусното разстояние f на лещите е разстоянието между главната равнина на една леща или на едно сферично огледало до фокуса им.

  • При една изпъкнала (събирателна) леща, един падащ паралелен сноп лъчи се концентрира към лежащият след нея фокус (първа фигура вдясно)
  • При една вдлъбната (разсейвателна) леща фокусът лежи преди лещата и един паралелен поток лъчи се разсейва по такъв начин, че изглежда все едно тези лъчи излизат от този фокус (втора фигура)
  • При едно вдлъбната огледало един паралелно падащ поток лъчи се концентрира в един фокус намиращ се пред огледалото. (третата фигура)
  • При едно изпъкнало огледало един паралелно падащ поток лъчи се разсейва по такъв начин, че изглежда все едно излизат от лежащия зад огледалото фокус (четвърта фигура).
При отделни тънки лещи фокусното разстояние f е равно на разстоянието на фокуса F от средата на лещата.

При събирателните лещи и вдлъбнатите огледала фокусното разстояние се определя с положителна стойност, а при разсейвателните лещи и изпъкналите огледала с отрицателна стойност.

Фокусното разстояние се определя от формулата:

,

където: