Обиколка е дължината (периметърът) на затворена крива.[1]

Обиколка на кръг

редактиране

Обиколката на кръг може да се изрази посредством неговия диаметър, използвайки формулата:

 

Използвайки радиуса:

 

Където r е радиусът, d е диаметърът на кръга, а π (пи) е константата 3,141 592 6...

Обиколката на елипса не може да бъде изразена с проста функция. Точното решение е безкрайна прогресия. Добро приближение е формулата на Рамануджан:

 

където   и   са съответно голямата и малката полуоси. Двете полуоси зависят от ексцентрицитета посредством формулата:

 

Обиколката може да бъде записана и като:

 

Източници

редактиране