Обиколка е дължината (периметърът) на затворена крива.[1]

форма формула променливи
окръжност където е радиуса.
триъгълник[2] където , и са дължините на страните на триъгълника.
равностранен многоъгълник където е броят на страните и е дължината на една от тях.
правилен многоъгълник където е броят на страните и разстоянието между центъра на полигона до един от върховете.
многоъгълник където е дължината на -тата (1, 2, 3 ... n-тата) страна

Обиколка на кръгРедактиране

Обиколката на кръг може да се изрази посредством неговия диаметър, използвайки формулата:

 

Използвайки радиуса:

 

Където r е радиусът, d е диаметърът на кръга, а π (пи) е константата 3,141 592 6...

ЕлипсаРедактиране

Обиколката на елипса не може да бъде изразена с проста функция. Точното решение е безкрайна прогресия. Добро приближение е формулата на Рамануджан:

 

където   и   са съответно голямата и малката полуоси. Двете полуоси зависят от ексцентрицитета посредством формулата:

 

Обиколката може да бъде записана и като:

 

ИзточнициРедактиране