Оборот в минута (на английски: rpm - revolutions per minute) е единица за измерване на ъглова скорост, и представлява броят пълни завъртания, направени около фиксирана ос. Използва се за измерване на скоростта на въртене на различни механични части.

В система SI ъгловата скорост се измерва в радиани в секунда (s-1):

1 оборот/мин = 2π rad/мин = 2π / 60 rad/s = 0,1047 rad/s ≈ 1 / 10 rad/s

ПримериРедактиране

  • Секундната стрелка на часовника се върти със скорост 1 об/мин.
  • Барабанът на пералната машина може да се върти по време на центрофугиране със скорост около 500 – 2000 об/мин.
  • Твърдият диск на компютъра (интерфейс ATA или SATA) обикновено се върти със скорост от 5400 или 7200 об/мин, и с малки изключения от 10000 об/мин, а най-новите SCSI и SAS дискове често използват скорости от 10 000 или 15 000 об/мин.
  • Скоростта на турбокомпресора може да достигне до 290 000 об/мин.
  • Автомобилният двигател обикновено работи със средна скорост от 2500 об/мин, на празен ход обикновено е около 1000 об/мин, а максималната му скорост – около 6000 – 10 000 об/мин.
  • Витловият двигател на въздухоплавателните средства обикновено се върти със скорост между 2000 и 3000 об/мин.