Ъгловата скорост е векторна величина, характеризираща скоростта на въртене на едно тяло.[1] Големината на този вектор се задава с ъгъла на завъртане за единица време и в международната система единици се измерва с радиани за секунда. Посоката му е по оста на въртенето (перпендикулярна на равнината на въртене).

Ъгловата скорост може да бъде представена като векторно произведение:

където:

  • : ъглова скорост
  • : векторът, свързващ центъра на въртене с текущата точка от траекторията на обекта
  • : транслационна скорост на обекта

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране