Услуга (икономика)

(пренасочване от Обслужване)

Услугите в икономиката съставляват отделен икономически сектор, при който се предоставят нематериални блага вместо стоки[1]. Предоставянето на услуга е икономическа дейност, при която доставчикът предоставя на потребителя определена услуга за ползване при специален договор. За разлика от предлагането на стоки, услугите осигуряват поддръжка и поправка, обучение в конкретни умения или консултиране. Примери на услуги са финансовите услуги, образованието, транспортът, комуникациите, специализираните професионални услуги и др. В цифровата икономика услуги са предоставянето на комуникации и хостинг, създаването на софтуер и др., като потребителят може да ги ползва или със собствени устройства или с предоставени от доставчика за времето на договора – напр. модеми, рутери и т.н.

Предоставящият услугите използва своите способности, находчивост и опит, за да ги доставя в различни сфери, от дома до офиса. Има специфични условия при пренос на услугата или за нейното поддържане, съхранение. От друга страна са нужни стабилни инвестиции и постоянство в развитието, за да може да се поддържа конкурентоспособност спрямо други доставчици, които работят в същата благоприятна среда. Услугите водят до промяна на потребителите, на предметите притежавани от тях или на някаква нематериална ценност. Аутсорсингът при услугите използва човешки ресурси извън предприятието-доставчик.

Услугите съставят третичния сектор в икономиката след добивната промишленост и производството. Към 2020 г. в България в него се създава около две трети от БВП.

Източници

редактиране
  1. Chappelow, Jim. Service Sector // 10 март 2020. Посетен на 21 април 2020. The service sector produces intangible goods, more precisely services instead of goods, and according to the U.S. Census Bureau, it comprises various service industries including warehousing and transportation services; information services; securities and other investment services; professional services; waste management; health care and social assistance; and arts, entertainment, and recreation. Countries with economies centered around the service sector are considered more advanced than industrial or agricultural economies. (на английски)