Общ граждански кодекс

Общият гражански кодекс (на немски: Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, ABGB) е действащият граждански кодекс в Австрия и Лихтенщайн.

Общ граждански кодекс
— действащ —
Корицата на оригиналния кодекс
Корицата на оригиналния кодекс
Юрисдикция Австрийска империя
Австро-Унгария
 Австрия
Лихтенщайн
Чехословакия (до 1949)
Приет отИмператор Франц II
Приет на1 юни 1811 г.
В сила от1 януари 1812 г.

Утвърден е от Франц II (император на Австрийската империя) на 1 юни 1811 година. Влиза в сила от началото на следващата 1812 г. Кодексът остава в сила в наследилата я (1867) Австро-унгарска империя и след разпадането ѝ (1918) в наследилите я държави.

Този основен закон е хронологично вторият съвременен граждански кодекс, който е силно повлиян от Наполеоновия кодекс и се базира на принципите на свобода на личността и равенство на гражданите пред закона.