Одрис (Odryses, Odrises) е митичен владетел на тракийското племе одрисите от ок. 715 пр.н.е. до ок. 650 пр.н.е.

Той е владетел на долното течение на река Хеброс с резиденция в Ускудама или Одрисия (Адрианополис = Едирне, бг: Одрин).

Той е баща на:

ИзточнициРедактиране