Описана окръжност

(пренасочване от Описаната окръжност)

Описана окръжност е окръжност с център пресечната точка на всички симетрали на изпъкнал многоъгълник и радиус равен на разстоянието от тази точка до кой да е от върховете му.

Ако симетралите на страните не се пресичат в една точка, то този многоъгълник няма описана окръжност. Описаната окръжност минава през всички върхове на многоъгълника.

Обикновено радиусът на описаната окръжност се означава с главната латинска буква R.

Всеки правилен многоъгълник може да се впише в окръжност.

Радиусът R на описаната окръжност около правилен n-ъгълник със страна a е:

Вижте същоРедактиране