Оптично-коаксиална мрежа

Оптично-коаксиална мрежа е вид телекомуникационна мрежа, който съчетава оптични с коаксиални кабели.[1] Този способ за изграждане на преносни трасета бива използван в изграждането (надстройването) на мрежата на кабелните телевизии. Главната причина е, че бива използвана вече съществуващата коаксиална мрежа на кабелните оператори и единствено се добавят оптични трасета с цел удължаване на разстоянието за пренос и капацитета. Смесената оптично-коаксиална мрежа позволява на кабелните оператори да предоставят множество услуги, като: IP-телефония, видеоконференция, цифрова и/или аналогова телевизия и високоскоростен достъп към Интернет.

Схема на оптично-коаксиална мрежа

Възможна е реализацията и на нова потребителска услуга, защото става възможно обединението на няколко коренно различни системи: електронна охранителна система (СОТ), електронна противопожарна система, свързана с димни и температурни датчици, показанията на електромера, водомера и газомера. Всичко може да бъде съвкупно събрано в едно лично абонатно техническо устройство, свързано по оптично-коаксиален способ. Всичко това е реализуемо с двупосочна цифрова връзка от абоната до доставчика на информационните услуги.

Добре изградената смесена оптично-коаксиална мрежа е в състояние да предложи:

  • телефонни услуги
  • до 37 аналогови телевизионни канала
  • до 188 цифрови телевизионни канала
  • до 464 канала за цифрови точки (специфични потребителски услуги)
  • високоскоростна цифрова връзка за обмен на данни

Бележки редактиране

  1. networkworld.bg // Архивиран от оригинала на 2017-09-13. Посетен на 2017-09-13.