Оптоелектроника

Оптоелектрониката е наука, занимаваща се с приложението на електронни устройства и системи, които излъчват, засичат и контролират светлина. Обикновено се счита за поддисциплина на фотониката. Освен видимата светлина, оптоелектрониката често включва други невидими форми на излъчване като рентгенови лъчи, гама лъчи, ултравиолетови лъчи и инфрачервени лъчи. Оптоелектронните устройства са измервателни преобразуватели (електрически към оптични или оптични към електрически).[1] Тяхната определяща характеристика е съвместното използване на електронни и оптични сигнали като носители на информация, както и преобразуването на оптична и електрическа енергия една в друга.[2]

Оптоелектрониката се основава на квантовите ефекти на светлината при електронните материали, особено полупроводниците, понякога в присъствието на електрично поле.[3]

ИзточнициРедактиране

  1. Supramolecular Materials for Opto-Electronics, Editor: Norbert Koch, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2015.
  2. Оптоэлектроника // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. – М. : Большая российская энциклопедия, 2004 – 2017.
  3. Physics and Technology – Vishay Optoelectronics, архив на оригинала от 16 май 2016, http://arquivo.pt/wayback/20160516081725/http://www.element-14.com/community/docs/DOC-22516/l/physics-and-technology--vishay-optoelectronics, посетен на 2019-10-25