Филтър

Уикимедия пояснителна страница

Филтърът е устройство, което ограничава или спира изцяло определени въздействия на (частици, честоти, флуиди и т.н.). Различните електронни филтри могат да работят на принципа на трептящия кръг, а също и на електромеханичен принцип. Те се изграждат както като самостоятелен елемент, така и като съвкупност от електронни компоненти (бобини, кондензатори, транзистори.

Електромеханичен филтър.

Обработката на сигнал чрез филтриране цели да премахне нежеланата компонента и/или да изолира/усили желаната. Електронните филтри биват:

  • пасивни или активни
  • аналогови или цифрови
  • за дълго време или продължително време или никакво
  • линейни или нелинейни
  • с безкрайна импулсна характеристика или с приближена импулсна характеристика

Най-много електронни филтри са линейни, въпреки различния си вид.

Оптичен филтър.

Филтрите за флуиди обикновено се налага да се чистят или заменят след определено време. Те могат да ограничат преминаването на дадени вещества по механичен или химичен път.

Приложение

редактиране

Филтрите намират приложение в комуникационната техника, Системите за автоматично управление и регулиране, оптиката, химическата промишленост, енергетиката, изчислителната техника.