Органогенните скали спадат към групата на седиментните (утаечни) скали. Те се делят на две подгрупи: зоогенни и фитогенни:

 • Зоогенни скали
  • черупчест варовик — пореста скала, изградена от черупки или техни отломки. Ползва се за производство на каменни блокове и плочи за вътрешна и външна облицовка. Има обемна плътност 900-2000 кг/м3; Поради това се използва и като трошен камък за леки бетони. Някои черупчести варовици представляват почти чист калциев карбонат и се ползват в химическата промишленост.
 • Фитогенни скали
  • креда — слабо споена скала, изградена от микроскопични водорасли. Употребява се като бял пигмент за приготвяне на строителни разтвори за замазки.
  • каменни въглища – Въглищата са образувани от растителни остатъци, които са се уплътнили, втвърдили, изменили химически и метаморфирали от топлината и налягането в хода на геоложката история.
  • бигор — много пореста скала, образуваща се около растенията в потоци и водопади, чийто води имат голямо съдържание на калциев карбонат.
  • диатомит – слабо споена и много пореста скала с обемна плътност 400-1000 кг/м3
  • трепел – много лека, глиноподобна скала с обемна плътност 500-1200 кг/м3