Калциев карбонат
Обща информация
Систематично име Калциев карбонат
Други имена варовик, мрамор, калцит,
арагонит и др.
Молекулна формула CaCO3
SMILES
Моларна маса 100,09 g/mol
Външен вид кристали, бял прах
CAS номер [471-34-1]
Свойства
Плътност и фаза 2.73 g·cm−3, твърда
Разтворимост във вода 14 mg/1000 ml (20 °C)
Разтворимост
Точка на топене 825 – 899 °C (разлага се)
Точка на кипене
Киселинност (pKa)
Вискозитет
Диполен момент
Опасности
Основни опасности
Точка на възпламеняване
Допълнителни данни
Структура и
свойства
n, εr, и др.
Термодинамични
данни
Фазово поведение
Твърдо състояние, течност, газ
Спектрални данни УВ, ИЧ, ЯМР, МС
Сродни съединения
Сродни съединения натриев карбонат
цинков карбонат
магнезиев карбонат
калциев сулфат
калиев карбонат (поташ)
Освен където е обявено друго, данните са дадени за
материали в стандартно състояние (при 25 °C, 100 kPa)
Права и справки

Калциевият карбонат е химично съединение с формула CaCO3. Среща се в големи количества по целия свят в скалите и е градивно вещество за черупките на различни водни животни, на охлювите и на яйцата.

При температура 900 – 1000 градуса Целзий, калциевият карбонат се разлага до въглероден диоксид и калциев оксид. Процесът е обратим и ендотермичен. Методът е в основата на промишленото получаване на негасена вар(калциев оксид).

При редукция на калциев оксид с въглерод, при нагряване, се получава карбид.

Като сол на много слаба киселина (въглеродна киселина) със силна основа (калциев дихидроксид) калциевият карбонат реагира дори и със слаби киселини с отделяне на калциева сол и въглероден диоксид. Затова някои от препаратите за почистване на бани, кухни, както и за котлен камък съдържат например оцетна киселина или лимонена киселина.

Калциевият карбонат е много слабо разтворим във вода. При наличието обаче на въглероден диоксид във водата се образува калциев дихидрогенкарбонат Ca(HCO3)2, който е доста по-разтворим. По този начин калциевият карбонат (варовика) от скалите се измива на места и повишава твърдостта на водата. На места, където съдържанието на въглероден диоксид във водата се намали по един или друг начин, варовикът изкристализира отново. Така се образуват например сталактитите и сталагмитите в пещерите, а също и котленият камък. Разтваря се лесно в мазнини.

Големи залежи от калциев карбонат се образуват там, където има или е имало големи водни басейни (езера, морета, океани). Поради ниската си разтворимост той се утаява по-рано от повечето други минерали във водния басейн. При комбинирани находища варовикът обикновено образува най-долния слой (заедно с доломита), като по-горните слоеве са по-разтворимите минерали (хлориди, сулфати и др.). При навлизане на варовика по-дълбоко в земната кора, под действието на по-високи налягания, той се превръща във мрамор. Калциевият карбонат е бял или безцветен, но естествените карбонатни утаечни скали са оцветени в сиво, кафяво, оттенъци на розовия цвят и др. поради наличието на примеси от други минерали.

Калциевият карбонат (варовик, мушелкалк, врачански камък, мрамор и др.), обработен в подходящи форма и размери, се използва широко като облицовъчен материал за сгради, за скулптури, паметници и др. Минералът се добива в големи количества като суровина за строителството. От него чрез изпичане се получават негасена и гасена вар. Той е също така една от съставките при получаването на цимента. Варовикът е и едно от изходните вещества за получаването на сода по метода на Солвей. Калциевият карбонат се използва и като тор в селското стопанство, при кисели почви, тъй като неутрализира киселините (с образуване на въглероден диоксид и съответната калциева сол).

Минерали Редактиране

Калциевият карбонат се среща под формата на следните минерали:

  • и други.