Осмият конгрес на Българската комунистическа партия се провежда в София на 4 ноември 1962 г.[1]

Присъстват 1045 делегати и представители на 66 комунистически, работнически и революционни демократични организации от чужбина. Конгресът обсъжда отчет на ЦК и отчет на ЦРК; приема директиви за развитието на страната през 1961–1980 г.; внася допълнения и изменения в Устава на БКП и избира нов Централен комитет в състав от 101 членове и 67 кандидат членове и ЦРК от 20 члена[2].

Бележки редактиране

  1. Фонд 223 Б, 5 опис, 40 а.е, 1948-1990 г.
  2. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 555, Протокол от пленум, състоял се на 14 ноември 1962 г., на избрания от VIII конгрес на БКП Централен комитет за: избиране на ръководни органи на ЦК – членове и кандидат-членове на Политбюро, Секретариат и Контролна комисия; издигане кандидатурата на Тодор Живков за председател на Министерския съвет.