Централен комитет на Българската комунистическа партия

(пренасочване от ЦК на БКП)

Централният комитет на БКП, до 27 декември 1948 г. БРП (к.), е висш ръководен орган на Българската комунистическа партия, действащ между конгресите на партията в периода 1944 – 1989 г., както и от 1919 до 1944 г.

Сградата, в която се е помещавал ЦК на БКП на площад „Княз Александър I“ в София, е наричана Партиен дом.[1]

Централният комитет се избира на партийни конгреси (понякога преди 1944 г. и на партийни конференции или пленуми). На теория през времето между конгресите ЦК ръководи цялата дейност на партията, но в действителност той се събира само няколко пъти в годината и по правило само формално утвърждава вече взети от Политбюро решения.[2] На ЦК са подчинени всички местни организации, решенията му са задължителни за цялата партия. В периода 1923 – 1944 г. от общо 130 членове на Централния комитет, 100 души са пребивавали в СССР за различни периоди от време.[3]

В структурата на ЦК влизат органите на колективното ръководство: пленум, Политбюро, Секретариат, както и помощен апарат (отдели, сектори, служби).

През различните периоди както съставът на ЦК, така и неговата структура претърпяват съществени промени. Между 1945 и 1981 година съставът му нараства от 39 на 197 души, като по пропагандни причини в него се включват представители на различни групи, които нямат реална политическа тежест – работници, жени, интелектуалци, комсомолски активисти, партийни ветерани.[2] Когато БКП застава начело на държавната власт, започва увеличаване на състава на Централния комитет и на неговия помощен апарат. През този период БКП играе главна роля в системата на партийно-държавното ръководство и управление на страната.

Това намира отражение и върху партийната документация. Преобладаващата част от документите на ЦК на БКП са групирани във фонд 1 Б. Тъй като обемът им е много голям (няколко стотици хиляди документа), те са обособени в описи, които в основни линии съответстват на елементите в структурата на ЦК.

Централни комитети в БРП (к.)/БКП (1919 – 1944)

редактиране

След Витошката нелегална конференция 1924 г.

редактиране

След II нелегална конференция декември 1927 – януари 1928

редактиране

Централни комитети в БРП (к.)/БКП (1945 – 1990)

редактиране

След VIII пленум на ЦК на БРП (к.), 27 – 28 февруари и 1 март 1945 г.

редактиране

След V конгрес на БКП, 27 декември 1948 г.

редактиране

След IX конгрес на БКП, 19 ноември 1966 г.

редактиране

След XIV конгрес на БКП (извънреден), 30 януари-2 февруари 1990 г.

редактиране

Четиринадесетия конгрес на БКП е извънреден и на него присъстват 2804 делегати. Сред основните въпроси, които се обсъждат и приемат е нов устав на БКП, избиране на ново ръководство, както и приемане на Манифест за демократичен социализъм в България.[76] На конгреса е избран Висш партиен съвет в състав от 153 души, който замества дотогавашния Централен комитет на БКП.

Външни препратки

редактиране

Литература

редактиране
 • Цураков, Ангел. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България. София, Изд. на „Труд“, 2008. ISBN 954-528-790-X.
 1. Тайните на партийния архив на БКП, 9 юни 2006 г. – www.dariknews.bg
 2. а б Везенков, Александър. Еднопартийната система: БКП и управлението на страната // Знеполски, Ивайло (ред.). История на Народна република България: Режимът и обществото. София, „Сиела софт енд паблишинг“, 2009. ISBN 978-954-28-0588-5. с. 182.
 3. Брунбауер, У. Социалистическият начин на живот, бележка под линия, цит. по Марчева / Marčeva, Change of the Guard, Part I, 63[неработеща препратка]
 4. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, Второ допълнено издание, София, 2006, с.261
 5. а б в г Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 1, Протокол от VІІІ разширен пленум на ЦК на БРП/к/ от 27, 28 февруари и 1 март 1945 г. във връзка с: политическото положение и организационното състояние на БКП; приемане устав на БКП; избор на ЦК и Централна контролна комисия, с. 310 – 315.
 6. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 12, Протокол от ХІІ пленум на ЦК на БРП /к/ от 18 ноември 1946 г. за: резултатите от изборите за Велико народно събрание и предстоящите задачи на партията; ролята на профкомитетите в предприятията и учрежденията; подготовката на партийни кадри; партийната просвета; обсъждане на организационни въпроси, с. 1 – 2.
 7. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 18, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4 януари 1948 г. за: обсъждане на въпросите по реорганизация на ЦК; проекто-програмата на Отечествения фронт (ОФ) и подготовката за конгреса на ОФ; новото административно деление на страната; национализация на частните индустриални и минни предприятия и др. Вземане на решения за реорганизация на ЦК и подготовката на конгреса на Отечествения фронт, с. 3 – 11.
 8. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 28, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 27 декември 1948 г. за: провеждане решенията на V конгрес; избор на органи на ЦК, с. 4 – 6.
 9. а б в На 2 юли 1949 г. умира „Вожда“ на българите, в санаториума „[[Барвиха (санаториум)|]]“ край Москва, където в продължение на 4 месеца е подложен на лечение.
 10. а б в г д е Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 129, Протокол от заседание на ЦК на БКП от 25 – 26 януари 1954 г. за: проектодирективите на VІ конгрес на БКП по Втория петгодишен план за развитието на НРБ в периода 1953 – 1957 г.; освобождаване на Вълко Червенков, Георги Чанков, Райко Дамянов и Иван Райков от заеманите постове в ЦК; утвърждаване Тодор Живков, Димитър Ганев и Енчо Стайков за секретари на ЦК; премахване длъжността Генерален секретар на ЦК на БКП, с. 2 – 4.
 11. Ф. 1б; оп. 6; а.е. 568, Решение № 4 от 6 януари 1949 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БРП /к/ за: провеждане на изборите за народни съвети и изработване на проектозакон за изборите; дневния ред на предстоящия пленум на ЦК на БРП /к/ и др.
 12. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 36, Протокол от IV разширен пленум на ЦК на БКП, състоял се на 11 – 12 юни 1949 г. с взети решения за: извеждане от състава на ЦК и изключване от партията на Трайчо Костов след повторно разглеждане на обвиненията срещу него; изводи и оценки след изборите за народни съвети и съдебни заседатели на 15 май 1949 г. с взети решения за съществени изменения в стопанската политика на село, с. 2 – 81.
 13. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 41, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4 август 1949 г. за разглеждане на обвиненията срещу Никола Павлов и изваждането му от състава на ЦК; информация за срещата на членовете на ПБ с членове на ЦК на БКП и Й. В. Сталин по въпроси на партийното и държавното ръководство и за търговските отношения с Югославия; предложение на ПБ за обсъждане и решаване на кадрови въпроси, свързани със срещата със Сталин; информация по събиране нарядите и работата на партийните организации, с. 1 – 41.
 14. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 50, Опис на материалите на пленума на ЦК на БКП, състоял се на 24 ноември 1949 г., с. 31 – 33.
 15. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 54, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 16 и 17 януари 1950 година във връзка със: срещата на Вълко Червенков и Георги Чанков със Сталин; процеса срещу Трайчо Костов; изборите за Народно събрание и окръжни народни съвети; изменения в състава на Политбюро и ЦК на БКП, с. 5 – 7.
 16. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 73, Протокол от разширен пленум на ЦК на БКП, състоял се на 7 и 8 октомври 1950 г. с информация за: кампанията по прибиране на реколтата и изпълнението на плана за задължителните държавни доставки на зърнени храни; хода на есенната дълбока оран и сеитба; съобщение за подготовка за провеждането на национало съвещание на учителите и работниците по просветата; решение за снемане на Васил Топалски от поста кандидат-член на ЦК, с. 26 – 28 (1 – 3).
 17. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 69, Материали към протокола на пленума на ЦК на БКП, състоял се на 7 юни 1950 г., с. 1 – 2.
 18. Народни представители в девето народно събрание на Народна република България, Изд. Наука и изкуство, 1987, с. 207
 19. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 61, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 17 март 1950 г. за: обсъждане работата на комунистите във войската; решения по организационни въпроси, с. 1 – 4.
 20. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 75, Протокол от 8 ноември 1950 г. от заседание на ЦК на БКП с взети решения за: одобрение на решението на Политбюро във връзка с проверката на партийните кадри в Бургас; приемане предложения на ПБ за подобрение на работата на в Министерски съвет и ЦК на БКП, с. 5 – 7.
 21. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 39, Протокол от юлския пленум на ЦК на БКП, състоял се на 18 юли 1949 г. относно: обсъждане кандидатурите за министър-председател и подпредседатели на Министерския съвет; решение да няма генерален секретар на БКП; определяне на завеждащи отдели на ОПО, отдел „Кадри“, „Стопански отдел“ и др., с. 1 – 3.
 22. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 47, Материали във връзка с пленума ЦК на БКП, състоял се на 20 октомври 1949 г., с. 5 – 6.
 23. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 85, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 19 февруари 1951 г. относно развитието на животновъдството в Трудово-кооперативните земеделски стопанства и в Държавните земеделски стопанства; утвърждаване основните положения на докладите и решенията на предстоящия втори конгрес на Димитровския съюз на народната младеж; избиране Георги Цанков за кандидат-член на ПБ и Иван Райков за секретар на ЦК, с. 2 – 5.
 24. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 72, Mатериали от пленума на ЦК на БКП, състоял се на 16 юни 1950 г., с. 5 – 6.
 25. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 106, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 23 януари 1952 г. във връзка с: плана за работа на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП; определяне на състава на Оргбюро и избор на секретари на ЦК на БКП, с. 4 – 5.
 26. а б в г Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 133, Протокол от първото заседание на ЦК на БКП след VІ конгрес от 4 март 1954 г. за утвърждаване изпълнителните органи на ЦК – Политбюро, секретари на ЦК и Централна контролна комисия, с. 6 – 10.
 27. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 2500, Протокол № 79 от 24 март 1955 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: състоянието и мерките за подобряване на местния печат; сливане на Съюза на българо-съветските дружества с Отечествения фронт (ОФ); създаване на градски и общоселски комитети на БКП; създаване на комисия, която да предложи ново административно райониране на София; утвърждаване на протоколи на Контролната комисия при ЦК на БКП; подобряване работата с кадрите на Министерството на външната търговия; набиране на младши политически офицери по запаса, с. 1 – 7.
 28. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 2759, Решение № 2 от 7 януари 1956 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП във връзка с погребението на Александър Миленов, с. 1 – 3.
 29. а б в г д е Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 273, Протокол от заседание на ЦК на БКП, състояло се на 11 и 12 юли 1957 г. с взети решения за изключване от състава на ЦК на Георги Чанков, Добри Терпешев и Йонко Панов, с. 4.
 30. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 290, Протокол от съвместно заседание на ЦК на БКП и Министерски съвет, състояло се на 14 октомври 1957 г. за разглеждане на проектозакони за пенсиите и за изменение и допълнение на кодекса на труда, с. 9 – 10.
 31. Ф. 1Б; оп. 6; а.е. 2817, Протокол № 58 от 7 април 1956 г. от заседание на Политбюро (ПБ) на ЦК на БКП с взети решения за: свикване сесия на Народното събрание във връзка с решението на пленума на ЦК на БКП да се извършат промени в Министерски съвет (МС) като се освободи В. Червенков от министър-председателския пост и се избере нов председател на МС; изслушване на ръководителя на югославската парламентарна делегация; околийски съвещания на партийните активи във връзка с доклада на Никита Хрушчов за култа към личността и неговите последици; съвещания на окръжните и партийни активи; отмяна на решение № 357 от 21 октомври 1954 г., с което се разрешава Борис Копчев да участва на заседанията на ЦК на БКП със съвещателен глас, с. 1 – 4.
 32. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 195 (л. 1 – 298), Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 2 – 6 април 1956 г. относно Двадесетия конгрес на КПСС и поуките от него за БКП, с. 2 – 5.
 33. а б в г Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 340, Протокол от пленарно заседание на ЦК на БКП, състояло се на 7 юни 1958 г. относно избиране на Политбюро, секретари и контролна комисия на ЦК, с. 1 – 4.
 34. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 374, Протокол от заседание на ЦК на БКП, състояло се на 20 и 21 април 1959 г. относно: вземане на решение за изваждане на Борис Тасков от състава на Политбюро и ЦК на БКП и снемането му от поста министър на търговията; разглеждане на проекта за основните положения за преустройството на образователната система, за по-тясното свързване на обучението и възпитанието на младежта с производителния труд, с. 115 – 116.
 35. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 466, Протокол от разширеното заседание на ЦК на БКП, състояло се на 14 август 1961 г., за отчитане изпълнението на мероприятията, набелязани на мартенското съвещание през 1961 г., с. 444 – 467.
 36. а б в Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 478, Протокол от пленум на ЦК на БКП от 28 – 29 ноември 1961 г. за: работата на ХХІІ конгрес на КПСС и поуките от него за БКП; изваждане на Вълко Червенков от състава на Политбюро (ПБ); попълване състава на ПБ и ЦК с нови членове; провеждане VІІІ конгрес на БКП, с. 261.
 37. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 404, Протокол от пленума на ЦК на БКП, състоял се на 8 – 9 декември 1959 г. относно: обсъждане основните положения на народостопанския план и бюджет на държавата за 1960 г.; приемане решение за промени в партийния и държавен апарат, с. 199 – 202.
 38. а б Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 555, Протокол от пленум, състоял се на 14 ноември 1962 г., на избрания от VIII конгрес на БКП Централен комитет за: избиране на ръководни органи на ЦК – членове и кандидат-членове на Политбюро, Секретариат и Контролна комисия; издигане кандидатурата на Тодор Живков за председател на Министерския съвет, с. 1 – 2.
 39. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 614, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 23 април 1964 г., относно кандидатурата на Георги Трайков за председател на Президиума на Народното събрание, с. 2 – 7.
 40. Ф. 1Б; оп. 34; а.е. 2, Стенографски протокол и решение на пленум на ЦК на БКП от 22 февруари 1965 г. по състоянието на Международното комунистическо движение през 1964 г.и отношението на БКП за съвещанието в Москва, с. 58 – 68.
 41. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 589, Протокол от съвместно съвещание на ЦК на БКП и Министерския съвет (МС), първите секретари на окръжните комитети на БКП и председателите на окръжните народни съвети, състояло се на 15 октомври 1963 г. за обсъждане на състоянието на хлебния баланс и мерките за осигуряване изхранването на населението и въпросът за поощряване на животновъдството в личните стопанства на кооператорите и работниците в ДЗС, с. 1.
 42. Ф. 1Б; оп. 34; а.е. 47, Протокол от пленум на ЦК на БКП, проведен на 2 ноември 1966 г., относно: резултатите от обсъждането на проектодирективите за развитието на страната през годините на V-та петилетка; проекта за отчетен доклад на ЦК на БКП пред IX конгрес на БКП и проект за резолюция на конгреса, с. 1.
 43. Ф. 1Б; оп. 5; а.е. 557, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 26 ноември 1962 г., за: обсъждане на предложение за реорганизация на структурата и работата на Министерския съвет и за състава на правителството; изменения в апарата на ЦК, с. 44 – 45.
 44. а б Ф. 1Б; оп. 34; а.е. 48, Протокол от пленум на ЦК на БКП, проведен на 19 ноември 1966 г., за избиране на Политбюро, секретари и Секретариат на Централния комитет, с. 1 – 6.
 45. а б Ф. 1Б; оп. 34; а.е. 49, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 12 декември 1966 г., относно: проектоплана и проектобюджета на страната за 1967 г.; участието на делегацията на ЦК на БКП на IX конгрес на Унгарската социалистическа партия; разговори с Йосип Броз Тито, с. 84 – 86.
 46. а б Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 53, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 25 април 1971 г., за избиране на Политбюро и Секретариат на ЦК на БКП, с. 1 – 6.
 47. а б в Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 55, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 6 юли 1971 г., във връзка с: предложение за избиране органи на държавното управление; освобождаване на Станко Тодоров като секретар на ЦК на БКП и избиране на Георги Филипов за секретар на ЦК, с. 24 – 25.
 48. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 59, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4, 5 и 6 октомври 1971 г., относно: въпроси, свързани с международното положение; преустройството на „научния фронт“ и висшето образование; изпълнение решението на ЦК за преустройството на образователната система; работата и решенията на Политбюро и Секретариата на ЦК след Х конгрес на БКП; изваждане на Ангел Солаков от състава на ЦК (ІІI том), с. 92.
 49. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 83, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 17, 18 и 19 юли 1973 г., за международната дейност на партията и държавата (III том), с. 92.
 50. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 4, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 27 и 28 януари 1976 г. относно: приемане на тезиси за по-нататъшно изпълнение на Декемврийската програма за повишаване жизненото равнище на народа през VІІ петилетка (1976 – 1980 г.) и до 1990 г.; тезиси за състоянието и развитието на партията и на обществените организации и движения; организационни въпроси по подготовката на XI конгрес на партията и изваждане от състава на ЦК на БКП на Иван Абаджиев, Костадин Гяуров, Тодор Стоянов и Христо Панайотов (IV том), с. 560 – 564.
 51. а б в г Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 67, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 13 юли 1972 г., за: работата на Политбюро (ПБ) и Секретариата на ЦК на БКП и приетите от тях по-важни решения през периода октомври 1971 – юли 1972 г.; промени в състава на централните партийни органи, отнасящи се до Венелин Коцев, Александър Лилов, Георги Йорданов, Стамен Стаменов, Любомир Левчев, Иван Абаджиев и Константин Теллалов, с. 23 – 24.
 52. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 105, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 3 юни 1974 г., за: работата на Политбюро (ПБ) и Секретариата на ЦК на БКП и приетите от тях по-важни решения в периода юли 1973 – юни 1974 г.; промени в състава на ръководните партийни и държавни органи, отнасящи се за Гриша Филипов, Александър Лилов, Иван Абаджиев, Венелин Коцев, Костадин Гяуров, Добри Джуров, Дража Вълчева, Петър Младенов, Тодор Стойчев, Христо Панайотов и Георги Панков, с. 87 – 93.
 53. Ф. 1Б; оп. 58; а.е. 65, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 21 и 22 февруари 1972 г., за: главните насоки в дейността и най-важните предстоящи задачи на Българските професионални съюзи (БПС) за изграждането на развито социалистическо общество в България; посещението на Тодор Живков в Сирийската арабска република и Арабската република Египет; избиране на Константин Теллалов за секретар на ЦК на БКП, с. 259 – 263.
 54. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 6, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 2 април 1976 г., относно избиране на първи секретар, Политбюро, секретари и Секретариат на ЦК, с. 1 – 4.
 55. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 7, Протокол от пленума ЦК на БКП, състоял се на 19 април 1976 г. относно кандидатурите за народни представители в Седмото народно събрание, с. 15.
 56. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 16, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 12 май 1977 г., за поведението на Борис Велчев във връзка с филма „Завръщане от Рим“; избиране на Димитър Станишев и Петър Дюлгеров за членове на Секретариата на ЦК; създаване на Съвет по териториално и селищно устройство към Министерския съвет и издигане кандидатурата на Григор Стоичков за негов председател; преобразуване на Министерството на строежите и архитектурата в Министерство на строителството и строителните материали и издигане кандидатурата на Иван Сакарев за негов министър; издигане кандидатурата на Владимир Сандев за първи секретар на Окръжния комитет на БКП в Благоевград, с. 146 – 147.
 57. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 40, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 11 февруари 1981 г., относно: обсъждане на проектотезиси на XII конгрес на БКП; работата на партията за социалното, икономическото и културното развитие на България през седмата петилетка и за задачите през осмата петилетка и до 1990 г., с. 40 – 41.
 58. а б в Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 20, Стенографски протокол от съвместно заседание на ЦК на БКП, състояло се на 19 декември 1977 г., за: проектоплана за обществено-икономическото развитие на България през 1978 г. и на проектобюджета за 1978 г.; свикване Национална конференция на БКП; замяна на партийните членски книжки; избиране членове на ЦК, Политбюро и секретари на ЦК, с. 24 – 41.
 59. а б в г Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 25, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 20 и 21 юли 1978 г., относно: ускорено равитие на някои стратегически направления на научно-техническия прогрес на България; организационни въпроси – освобождаване на Иван Пръмов като секретар на ЦК, избиране на Тодор Божинов и Стоян Михайлов Мирчев за секретари на ЦК, приемане на Йордан Йотов и Веселин Никифоров за членове на ЦК; информации за разговорите на Тодор Живков с Бюлент Еджевит – министър-председател на Турция, и с Константин Караманлис – министър-председател на Гърция (І том), с. 278 – 287.
 60. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 30, Стенографски протокол от разширен пленум на ЦК на БКП, състоял се на 16 и 17 юли 1979 г., относно: проект за тезиси на ЦК на БКП за развитието на общообразователното дело в Народна република България; организационни въпроси – избиране за членове на Политбюро – Пеко Таков, Тодор Божинов и Людмила Живкова; за кандидат-членове на ПБ – Андрей Луканов и Георги Йорданов; за секретари на ЦК на БКП – Милко Балев и Мишо Мишев, с. 97 – 111.
 61. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 42, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 4 април 1981 г., относно избиране на генерален секретар на ЦК на БКП, на членове и кандидат-членове на Политбюро и секратари на партията, с. 1 – 5.
 62. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 43, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 16 юни 1981 г., относно обсъждане на предложения във връзка с предстоящата първа сесия на VІІІ Народно събрание, с. 12 – 13.
 63. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 50, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 9 декември 1981 г., относно единния план за социално-икономическото развитие на България през VІІІ петилетка и проекта на държавния бюджет за 1982 г., с. 111 – 114.
 64. а б в Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 51, Протокол от пленума ЦК на БКП, състоял се на 2 март 1982 г., относно: организационни въпроси – освобождаване на Пеко Таков от Политбюро поради здравословни причини, изваждане на Мирчо Спасов от състава на ЦК поради притъпена бдителност; изваждане на Живко Попов от състава на кандидат-членовете на ЦК и изключването му от партията за криминални престъпления; избиране на Милко Балев за член на Политбюро; освобождаване на Гриша Филипов от длъжността секретар на ЦК поради избирането му за председател на Министерски съвет; избиране на Кирил Зарев за секретар на ЦК, с. 13 – 47.
 65. а б в Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 62, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 3 януари 1984 г., за: някои неотложни въпроси на прилаганото на икономическия подход и усъвършенстване на управлението; кадрови въпроси – избиране на Йордан Йотов и Чудомир Александров за членове на Политбюро (ПБ), избиране на Григор Стоичков, Георги Атанасов, Станиш Бонев и Димитър Стоянов за кандидат-членове на Политбюро, избиране на Емил Христов за секретар на ЦК, освобождаване на Чудомир Александров от длъжността секретар на ЦК, освобождаване на Цола Драгойчева от Политбюро по нейна молба, с. 9 – 28.
 66. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 63, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 15 март 1984 г., за проект за дългосрочна програма на партията за подобряване на качеството, с. 1 – 4.
 67. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 61, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 28 септември 1983 г., за проектите за единния план за социално-икономическо развитие на страната и на държавния бюджет на Народна република България за 1984 г.; освобождаване на Александър Лилов от състава на Политбюро и като секретар на ЦК на БКП, с. 72 – 73
 68. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 73, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 24 и 25 януари 1986 г., за: основни насоки и задачи за изпълнение на решенията на Февруарския пленум на ЦК на БКП от 1985 г.; определяне датата за откриване на XII конгрес на партията; организационни въпроси – освобождаване на Тодор Божинов като член на Политбюро, освобождаване на Станиш Бонев като кандидат-член на Политбюро, избиране на Чудомир Александров за секретар на ЦК, избиране на Стоян Марков за кандидат-член на Политбюро и председател на Държавния комитет за наука и технически прогрес (II том), с. 129 – 131.
 69. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 77, Запис от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 5 април 1986 г., относно: избиране на генерален секретар, членове и кандидат-членове на Политбюро и секретари на ЦК на БКП, с. 1 – 5.
 70. а б Промени след Десетоноемврийски пленум от 10 ноември 1989 г.
 71. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 78, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 17 юни 1986 г., относно: обсъждане на предложение във връзка с предстоящата І сесия на ІХ Народно събрание; информация за съвещанието на Политическия консултативен комитет на държавите участнички във Варшавския договор, състояло се на 10 и 11 юни 1986 г. в Будапеща, с. 15 – 17.
 72. а б Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 90, Стенографски протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 19 и 20 юли 1988 г., за преустройството на духовната сфера; организационни въпроси – освобождаване на Стоян Михайлов като секретар на ЦК, освобождаване на Станко Тодоров като член на Политбюро, освобождаване на Чудомир Александров като член на Политбюро и секретар на ЦК, освобождаване на Светлин Русев от състава на ЦК, с. ?.
 73. а б в г д Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 93, Запис от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 13 и 14 декември 1988 г., за: по-нататъшно претворяване на Юлската стратегия в преустройстовото на стопанството; проекти на плана за научно-техническо и социално-икономическо развитие на страната и на бюджета за 1989 г.; организационни въпроси – издигане на Ан. Бунджулов, Б. Цветкова, Ев. Кръстев, Ив. Василева, К. Златков, П. Матев, П. Кисьов, П. Пейков, Р. Семов и Ст. Кръстенова от кандидат-членове в членове на ЦК, кооптиране на В. Мръчков, ген.-майор Г. Милушев и Евг. Апостолов за членове на ЦК, кооптиране на Ал. Стрезов, Г. Варнов, Ив. Кьосев, Л. Шопов, Л. Стайков, П. Анастасов, Ст. Стайнов, Т. Върбанов, И. Раденков, В. Димитров и П. Плачков за кандидат-членове на ЦК, освобаждаване на О. Дойнов като член на Политбюро (ПБ), освобождаването на С. Марков като кандидат-член на ПБ, избиране на Д. Стоянов за член на ПБ и секретар на ЦК, избор на Ив. Пенев за член на ПБ, издигане на П. Данчев и Ст. Овчаров за кандидат-член на ПБ, освобождаване на Ст. Михайлов и Ч. Александров като членове на ЦК (IIІ том), с. 1 – 16.
 74. Ф. 1Б; оп. 65; а.е. 87, Протокол от пленум на ЦК на БКП, състоял се на 24 януари 1988 г., за: преустройството и по-нататашното изграждане на социализма в България; организационни въпроси – избиране на Стоян Овчаров за член на ЦК, с. 1 – 17.
 75. ((en)) Transcript of the Plenum Session of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, 16 ноември 1989 Архив на оригинала от 2013-10-07 в Wayback Machine.
 76. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, Второ допълнено издание, София, 2006, с.21
 77. Списък на Висшия партиен съвет на БСП след XIV-ти извънреден конгрес, 2 февруари 1990