Основното образование е първият етап етап от формалното образование и обикновено включва първите пет до седем години формално, структурирано общо образование. То идва след предучилищна/детска градина и преди средното образование. Началното образование се провежда в начално, основно или средно училище.

Ученици в начално образование, Чили
Общ нетен процент на записване в основното образование, 2015 г.[1]

Определение редактиране

Определението на Международната стандартна класификация на образованието (на английски: International Standard Classification of Education – ISCED) от 1997 г. посочва, че основното образование обикновено започва на възраст между 5 и 8 години и е предназначено да даде стабилно основно образование по четене, писане и математика, заедно с елементарно разбиране по други предмети. До 2011 г. философията се променя, елементарното разбиране на други предмети отпадна в полза на това „да се установят солидна основа за учене“.[2]

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) вярва, че осигуряването на начално образование на децата има много положителни ефекти. То:

Цитираните възрасти обхващат бързо развиваща се фаза на детското развитие. Това се изучава в дисциплината психология на развитието, която освен всичко друго се опитва да опише как децата учат.

Във Великобритания приемът, първата година от основното училище, е част от етапа на началната година.

Философията на образованието, на преподаването и ученето, през хилядолетията е занимавала много велики умове. Опитите са посветени на това да се каже на какво трябва да се учат децата.

Структура редактиране

 
Ученици в основно училище със своята учителка, Колумбия, 2014

Международната стандартна класификация на образованието разглежда основното образование като еднофазно, където програмите обикновено са предназначени да осигурят основни умения за четене, писане и математика и да установят солидна основа за учене. Това е ISCED ниво 1: Начално образование или първи етап на основно образование.[2]

Основното образование обичайно продължава от шест до осем години, които започват на възраст пет или шест години, въпреки че това варира в отделните страни. В световен мащаб около 89% от децата на възраст от шест до дванадесет години са записани и посещават основно училище и този процент нараства.[4] В рамките на програмата „Образование за всички“, управлявана от ЮНЕСКО, повечето страни са се ангажирали с универсалното записване в началното образование до 2015 г., а в много държави то е задължително. Разделението между основното и средното образование е до известна степен произволно, но се случва на около единадесет или дванадесет години. Някои образователни системи имат отделни средни училища, като преходът към последния етап на средното образование се осъществява на около четиринадесет години.

В Индия например задължителното образование обхваща повече от дванадесет години.

В България редактиране

 
Международна стандартна класификация на образованието 2011[1]

Основното образование в България е задължително и е с продължителност 7 години. Процесът на обучение е организиран по следния начин:

Степен и етапи на образование Възраст (години) Класове Вид на училището Код по МСКО/ISCED
Начално (Начален етап на основната образователна степен) 6/7 – 10/11 I – IV Начално училище МСКО 1/ISCED 1
Основно (Прогимназиален етап на основната образователна степен) 10/11 – 13/14 V – VII Основно училище МСКО 2А или 2С/ISCED 2А или 2С

Основно образование може да се получи в:

Законът, който урежда в България обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на училищното образование е Закон за предучилищното и училищното образование.[5]

Статистика редактиране

Брой начални училища в България.[6]

Учебна година Общо
2020/21 129
2019/20 133
2018/19 131
2017/18 137

Данните не са съпоставими спрямо предходните учебни години заради прекъсване на динамичния ред поради промени в националната образователна система (Закон за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ. бр. 79 от 13 октомври 2015 г.).

Източници редактиране

  1. Total net enrollment rate in primary education // Посетен на 7 March 2020.
  2. а б Annex III in the ISCED 2011 English.pdf Navigate to International Standard Classification of Education (ISCED)
  3. What Is Primary Education? // Посетен на 18 September 2019.
  4. ((en)) UNESCO, Education For All Monitoring Report 2008, „Net Enrollment Rate in primary education“
  5. Закон за предучилищното и училищното образование
  6. Статистикат от НСИ