Отдел „Икономическа и научно-техническа политика“ при ЦК на БКП (1984 – 1989)

Отделът „Икономическа и научно-техническа политика“ при ЦК на БКП е създаден през 1984 г. чрез сливане на дотогавашните отраслови отдели на ЦК на БКП – „Планово-икономически“, „Промишлен“, „Строителство и архитектура“ и „Транспорт и съобщения“. Замисълът е да се премахне дублирането на държавно-стопанските органи в партийния апарат чрез замяната на отрасловия и проблемно-функционален принцип в партийото ръководство на икономиката.[1]

Отделът има следните направления: икономически условия на разширеното възпроизводство; жизнено развнище и социално дело; външноикономичеси отношения; научно-технически прогрес; производствени структури и качества. В отдела има и сектор „Кадри“ за водене на текущата работа с номенклатурните кадри. Реорганзацията не оправдава възлаганите ѝ надежди.[1]

Бележки редактиране

  1. а б Фонд 1 Б, опис 74, необработен, 79 твърди папки, 1980-1989 г.