Първите пагони са се появили по раменете на войниците във времето, когато сабята е била основно оръжие на конницата.

Пагон от 1831-1845 г.

На рамената на пехотата са поставяни метални плочки, които да предпазват войниците от ударите със сабя, които им е нанасяла тогавашната конница.

Това е началото и първичното им предназначение.

Впоследствие върху пагоните започнали да поставят знаци, с които показвали войсково подразделение на съответния воин.

С времето и с появяването на друг вид оръжия, пагоните получават само знаковото си предназначение за чина на носещия ги воин.

От защита към един вид оръжие, постепенно пагоните приемат съвсем друга функция, каквато си остава.