Палимпсест, от старогръцки πάλιν (пак, отново) и ψάειν (търкам) е древен ръкопис, чийто оригинален текст е отстранен чрез търкане или промиване, а след това страницата – или страниците – са използвани за друг, нов текст.

Codex Ephraemi Rescriptus

Съществуват много известни палимпсести – например Библията от 5 в. от Египет, чийто текст през XII в. е бил заменен с друг (Codex Ephraemi Rescriptus), съхраняван във Френската национална библиотека. Друг известен палимпсест е Архимедовият, средновековен ръкопис на пергамент, съставен от 174 фолиа. В последната му форма той представлява византийски молитвеник, написан на гръцки (euchologion), през 1229 г. вероятно в Йерусалим. Под него обаче личи друг изстърган текст, съдържащ текстове, свързвани с Архимед. В заличения текст са идентифицирани поне седем негови трактата[1].

Свързани с България са Боянският палимпсест и Ватиканският палимпсест.

В много случаи древният текст може да се прочете – например чрез снимки в ултравиолетова светлина.

ИзточнициРедактиране

  1. ((en)) About the Archimedes Palimpsest. // Посетен на 21 май 2015.

Външни препраткиРедактиране