Апостол пазен в Националната библиотека на Гърция. В X век старобългарският текст на ръкописа е заменен с гръцки, но текстовете на свитъците са оставени в старобългарския оригинал. Лявото изображение е на Свети Павел със славянска сигнатура, който държи свитък с началото на „Първо послание към коринтяните“. Дясното изображение е на Свети Петър, който също държи свитък с началото на „Първо съборно послание на Апостол Петър“ със старобългарски текст[1][2]

Палимпсест (от старогръцки πάλιν, „пак“, „отново“, и ψάειν, „търкам“) е древен ръкопис, чийто оригинален текст е отстранен чрез търкане или промиване, а след това страницата – или страниците – са използвани за друг, нов текст.

Codex Ephraemi Rescriptus

Съществуват много известни палимпсести – например Библията от 5 в. от Египет, чийто текст през XII в. е бил заменен с друг (Codex Ephraemi Rescriptus), съхраняван във Френската национална библиотека. Друг известен палимпсест е Архимедовият, средновековен ръкопис на пергамент, съставен от 174 фолиа. В последната му форма той представлява византийски молитвеник, написан на гръцки (euchologion), през 1229 г. вероятно в Йерусалим. Под него обаче личи друг изстърган текст, съдържащ текстове, свързвани с Архимед. В заличения текст са идентифицирани поне седем негови трактата[3].

Свързани с България са Боянският палимпсест и Ватиканският палимпсест.

В много случаи древният текст може да се прочете – например чрез снимки в ултравиолетова светлина.

Източници редактиране

  1. GA 1875 // The Center for the Study of New Testament Manuscripts. Посетен на 17 октомври 2021 г. (на английски)
  2. A few sample images of Old Slavonic manuscripts and other miscellany // Biblical-data. Посетен на 17 октомври 2021 г. (на английски)
  3. ((en)) About the Archimedes Palimpsest // Посетен на 21 май 2015.

Външни препратки редактиране