Отваря главното меню
Сградата на Априловската гимназия с паметника на Васил Априлов

Паметникът на възрожденеца Васил Евстатиев Априлов в Габрово е дело на скулптора Кирил Тодоров.

Издига се пред входа на гимназията, наречена на нейния основател В. Априлов. Открит е на 1 ноември 1935 г. с голямо народно тържество, което съвпада със 100-годишнината от основаването на Априловската гимназия.

Представя Васил Априлов в естествен ръст с устремен поглед и книга в ръцете. В подножието на статуята са изобразени етапите от развитието на българското образование. Огромна заслуга за изграждането на този монумент има тогавашният кмет на Габрово Илия Кожухаров. Осигурява средства, отива на свои разноски до Рим, за да ускори скулптурната работа. Един от главните организатори на празниците и тържествата по случай юбилейни дати от живота на Васил Априлов.

ИзточнициРедактиране

  • Откриване на паметник на Васил Априлов. Училищен преглед, ноември 1935, кн. 9, год. XXXIV, с. 1067-1068
  • Енциклопедия Априловски свод, С.2009, стр. 287 – 288