Паразит

Видове Паразити
Вижте пояснителната страница за други значения на Паразит.

Паразитът (от гръцки: parassitos – „някой, който се храни от чужда трапеза“) е организъм, който се храни с части или жизнено необходими продукти от друг жив организъм, наречен гостоприемник. Паразитът се развива за сметка на гостоприемника, който губи постепенно жизнеността си. За разлика от хищниците паразитите не убиват или не убиват веднага организмите, които използват за храна.

Жизнен цикъл на детския глист

С термина „паразити“ се означават само еукариотни организми, въпреки че патогенните бактерии и вирусите също водят паразитен начин на живот.

Видове паразити редактиране

Според начина на пребиваване редактиране

 • Временни – влизат в контакт с гостоприемника, само за да се нахранят, след което се отстраняват. Такива са комарите и южноамериканските кръвосмучещи прилепи[1].
 • Постоянни – използват гостоприемника не само като източник на храна, но и като постоянна среда за обитаване. Такива са глистите, тениите, крастните акари и др[1].

Според мястото на пребиваване редактиране

Паразитози редактиране

Паразитози се наричат болестните състояния, които паразитите причиняват в организма на гостоприемника. Най-честите клинични признаци на паразитозите са безпокойство и измършавяване. При размножаването на голям брой паразити гостоприемникът може да загине.

Инвазия редактиране

Инвазията (от лат. invasio – нашествие) е медико-биологичен термин, с който се означава проникването, размножаването и разпространението на паразитни организми в гостоприемниците, и обитаваната от тях среда. Инвазията има две основни характеристики:

 • интензитет – характеризира броя на паразитите, които са успели да инвазират (да проникнат и да се размножат в) организма на гостоприемника;
 • екстензитет – характеризира биогеографското разпространение на паразитите; според своя екстензитет, паразитозите могат да протекат:
  • спорадично – засягат единични хора или животни;
  • ендемично – засягат специфична, тясна група от хора или животни (деца от едно училище, работници от една бригада, животни от една ферма);
  • епидемично – засягат широки групи от хора или животни (цели области, градове и села);
  • пандемично – засягат цели държави и континенти.

Паразитози по човека редактиране

 • педикулоза (Pediculosis) – инвазиране с главова въшка;
 • фтириоза (Phthiriosis) – инвазиране със срамна въшка;
 • саркоптоза (Sarcoptosis) – краста;
 • тениози (Taeniosis) – инвазиране с тении;
 • аскаридози (Ascaridosis) – инвазиране с глисти.

Паразитози по животните редактиране

 • саркоптоза (Sarcoptosis) – краста;
 • тениози (Taeniosis) – инвазиране с тении;
 • аскаридози (Ascaridosis) – инвазиране с глисти;
 • фасциолоза (Fasciolosis) – инвазиране с голям чернодробен метил;
 • дикроцелиоза (Dicrocoeliosis) – инвазиране с малък чернодробен метил;
 • парамфистомоза (Paramphistomosis) – инвазиране с парамфистоми.

Източници редактиране

 1. а б в г Арсов, Рашко. Зоонози – болести, общи за животните и човека. Земиздат, 1992. с. 346.
 1. Determination of the Inactivation Rate of Ascaris Eggs in Wastewater Stabilization
 2. Signs and symptoms of parasitic diseases.