Партизански отряд „Петър Момчилов“

Партизански отряд „Петър Момчилов“ е формирование в Шеста Ямболска въстаническа оперативна зона на НОВА по време на партизанското движение в България (1941-1944). Действа в района на Елхово и Тополовград.

Първите партизани излизат в нелегалност през юни 1943 г. Формират Елховската партизанска група. Командир на групата е Петър Момчилов. На 23 август 1943 г. води престрелка с полицейско подразделение, при която загива командирът Петър Момчилов.

След възстановяване и прегрупиране прераства в отряд. Приема името на загиналия командир Петър Момчилов. Командир на отряда е Янчо Кирчев, политкомисар Борис Киров.[1]

Едновременно през юни 1943 г. се създава Младежката партизанска чета в района на Карнобат и Грудово. Командир на четата е Георги Калчев. Взаимодейства с Партизански отряд „Петър Момчилов“.[2]

На 13-15 декември 1943 г. води бой с правителствени части, при който загиват 14 партизани. През пролетта и лятото на 1944 г. провеждат акции в мина „Крумово“, с. Каменна река, с. Гюлово и с. Скалица.[3]

На 9 септември 1944 г. установява властта на ОФ в с. Овчи Кладенец, с. Гълъбинци, с. Болярско, с. Бояджик, с. Савино, с. Каменна река, с. Голям манастир, с. Скалица, с. Чукарово и с. Синапово.

Източници редактиране

  1. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 44
  2. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 44
  3. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 104