Пенсия е фиксирано парично възнаграждение (изплащано обикновено месечно), което се дава на хората и с навършена възраст, трудов стаж или увреждане.

Основният вид е т.нар. трудова пенсия, за която се изисква определен трудов стаж и се изчислява според вноските на трудещия се в пенсионен фонд.

Пенсия се дава и на хора със здравословни проблеми, който временно или постоянно са инвалиди вследствие на заболяване, увреждане или злополука. Между размерите на трудовия и осигурителен стаж може да има разлика.

Възрастта и сумите са различни за различните страни.

ВидовеРедактиране

Законодателно уредените пенсии в България са четири вида.

Пенсии за осигурителен стаж и възрастРедактиране

Осигуряването за пенсия е задължително за абсолютно всички категории осигурени лица. Пенсията за старост се отпуска при навършване на определена възраст и достигането на определен брой точки, формиран от възрастта и продължителността на осигурителния стаж.

Пенсии за инвалидностРедактиране

Тези пенсии се отпускат при трудова злополука и професионална болест. При инвалидността загубата на работоспособност има внезапен и случаен характер. Поради това условията и процедурата за отпускането на тези пенсии имат по-особен характер.

Пенсии, свързани с нетрудова дейностРедактиране

Това са пенсиите за военна инвалидност, за гражданска инвалидност, социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност, пенсия за особени заслуги и персонални пенсии.

Наследствена пенсияРедактиране

Тази пенсия се отпуска на децата, родителите или съпруга(та) на починалото лице.[1]

На децатаРедактиране

Децата (родени, осиновени и извънбрачни) имат право на тази пенсия, докато навършат 18 години, а ако учат - до навършване на 26 години. Ако са инвалидизирани преди навършване на съответната възраст правото на наследствена пенсия се запазва. Децата, които учат (в България или чужбина), трябва да предоставят удостоверение от учебното заведение в началото на всяка учебна година.

На родителитеРедактиране

Родителите на починалото лице имат право на наследствена пенсия ако имат навършена възраст за пенсия, но не я получават.

На съпруга(та)Редактиране

Съпрузите имат право на наследствена пенсия 5 години по-рано от необходимата възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако преживелият съпруг е неработоспособен, наследствената пенсия се изплаща независимо от възрастта.

БългарияРедактиране

 
Минимална възраст (по хоризонталата) и минимален стаж за право на пенсия по задължителното осигуряване

Пенсията в България (към юни 2007 г.) варира от 67,50 до 220 лв. Таванът от 01.04.2009 г. е 700 лв.

От 1999 до 2012 г. действа т.нар. точкова система. Според нея сборът от възрастта и осигурителния стаж при мъжете трябва да е поне 100, а при жените – 94. По отношение на работещите I и II категория труд, учителите, военните и др. изискванията са занижени. Стажът оказва влияние върху размера на пенсията.

Пенсионна реформа предвижда не увеличаване на възрастта, а на осигурителния стаж с 3 години.

ЗлоупотребиРедактиране

Отускането на пенсии е обект на злоупотреби. Предполага се, че злоупотребите с инвалидни пенсии се осъществява чрез подкупи и фалшиви документи и са свързани с други престъпления.[2]

ИзточнициРедактиране