Тази статия е за символа. За музикалната група вижте Пентаграм (група).

Пентаграм или пентаграма е символ, представляващ петолъчна звезда, начертана с пет прави линии. Името произлиза от гръцката дума πεντάγραμμον (пентаграмон), съществителна форма на πεντάγραμμος (пентаграмос) или πεντέγραμμος (пентеграмос), което означава приблизително „петлинеен“ или „пет линии“.

Пентаграм

Ранна история редактиране

Съществува спор в историческата наука кога за първи път е бил употребен символът на пентаграма. Датировката на този символ варира между 8200 г. и 4000 г. пр. Хр. За родина на пентаграмата се сочат Шумер и Вавилон. Като астрономическа схема на движението на планетата Венера, пентаграмът се появява първоначално през 4000 г. пр. Хр. в Месопотамия. Също така пентаграмът е египетски и шумерски знак за звезда. В египетските гробници небето се обозначава с пентаграм.

Астрономия редактиране

 
Наблюдаемата траектория на Венера (Земята е в центъра)

Наблюдаемото движение на Венера, както древните шумери, а по-късно гърците и маите са установили, показва доста строга 8-годишна цикличност. Ако примерно в началото на пролетта Венера се наблюдава идеално като Зорница, това се случва отново на 8-ата година, като междувременно Зорницата се наблюдава добре още четири пъти, но в други сезони. Тези нейни появи, отбелязвани на небесния кръг, отстоят на около 215 градуса и последователното им нанасяне върху една окръжност задава пентаграм (0, 215, 70, 285, 145, 360 – в приблизителни числа)

Питагорейци редактиране

Пентаграмът е използван като символ от питагорейците. За тях особено значима е появата в него на златната пропорция или 'златното средно'. Евклид по-късно го обяснява чрез задачата за „делене на отсечка в крайно и средно отношение“ в Книга 6 на „Начала“ (вж. по-долу раздел 'геометрия'). През Ренесанса тези интереси отново се възраждат и намират различни прояви.

Европейски окултизъм редактиране

По отношение на интерпретацията на пентаграма, Герман Вирт дава доста интересна теория, обръщайки внимание на това, че в немския език пентаграмата се нарича вещерска лапа или „Drudenfuss“. Вирт твърди, че „Drude“, т.е. вещица, всъщност произлиза от думата „Thrud“. Според същия Г.В. пентаграмата е сакрален календарен символ, обозначаващ зимното слънцестоене, Нова година и Юл.

С този символ са си служили много окултни школи с цел – своето подчиняване на бесовете. Пентаграмът е символ на петте велики принципа: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Това са петте качества, които трябва човек да изработи в себе си, за да стане съвършен.

Пентаграмът представлява пет велики и разумни течения в живата природа – течения на енергия и светлина, които индусите наричат „прана“ или „течения на живота“. Това са пет велики центъра, в които стават разумни процеси. Те съчетават в себе си пет положителни и пет отрицателни сили. Възходящите или положителните сили, се намират по върховете на Пентаграма, обърнат с върха си нагоре, а низходящите или отрицателните се намират във вътрешния петоъгълник, обърнат с върха надолу.

Религиозен символизъм редактиране

Първоначално пентаграмата е символизирала женското начало. Но с течение на времето това доста се е променило. Този символ е бил включен като част от кампанията на Ватикана за унищожение на езическите религии и похристиянчването. Църквата се борила с езичеството, като обявявала техните богове и богини, също и техните свещени символи, за Зло. В тази битка тризъбецът на Посейдон става вила на дявола, островърхата шапка на мъдреца става магьосническа и вещерска, а пентаграмата – знак на Дявола.

Християнство редактиране

Пентаграмата, според един късен западен автор, е присъстващ в християнството символ. Среща се в архитектурата на някои западни църкви и манастири. На Православното учение са чужди практики, свързани с обожествяване на небесни тела, за това пентаграмата се използва не като символ за Венера. В някои православни трактовки се разчита като Христос и четиримата евангелисти – Матей, Марк, Лука и Йоан. Сравнително рядко се използва в украса на храм.

Сатанизъм редактиране

Опасения, че енергията на пентаграмата може да се използва и за черна магия, е имало още преди хилядолетия. Панически страх обхванал например църквата когато се появили първите поклонници на „дяволския култ“ и заплашвали, че чрез обръщането на този магически символ наопаки с главата надолу, биха могли да бъдат освободени тъмни дяволски сили.

Обърната с върха надолу, пентаграмата се превръща в глава на козел и според сатанистите е символ на Дявола, макар че всъщност означава скрития в материята дух. Обратната пентаграма според Елифас Леви се смята за зло. Той твърди, че обърнатата пентаграма символизира козел, а изправените нагоре лъчи са рогата му.

Вещерство редактиране

Според древното вещерство пентаграма служи за доставяне на енергия. Ако пентаграмата седи в кръг (кръгът служи за ограничаване на територия), енергията ще се концентрира единствено в кръга и в центъра на пентаграмата. Така по този начин вещерския индивид ще има необходимата сила (енергия), за да постигне своите лукави цели. Пентаграмата най-вече в каквото и да е вярване служи за доставяне на енергия, тъй като тя е била свързана със стотици вярваня и хора, които са били свързани докрай с нея. По този начин пентаграмата е станала символът им, символ на оставената енергия, след като починат.

Всички рисунки могат да бъдат източници на енергия, ако бъдат символи на хора, които са били свързани с дадената рисунка по време на живота им.

Така че в общи линии пентаграмата е просто рисунка и не възпява необясними сили и богове.

Политически символизъм редактиране

Много флагове и гербове включват запълнена петолъчна звезда, но пентаграм се среща относително рядко, в някои гербове и само във флаговете на Етиопия и Мароко:

Геометрия редактиране

Златно сечение редактиране

 
Пентаграм, в който са оцветени отсечки с четирите дължини, които се получават при пресичане на ръбовете.

Златното сечение, φ = (1+√5)/2 ≈ 1.618 играе важна роля в правилните петоъгълници и пентаграми. Всяко пресичане на два ръба разделя ръбовете в златно сечение: отношението на дължината на ръба към дължината на по-дългата част от ръба е равна на φ, както и отношението на по-дългата част към по-късата част. Освен това, отношението на дължината на по-късата част от ръба към дължината на отсечката, ограничена от двата пресичащи ръба (страната на вътрешния петоъгълник), също е равна на φ. С други думи, използвайки цветовото означение на илюстрацията вдясно, са в сила отношенията:

червено/зелено = зелено/синьо = синьо/виолетово = φ

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране

  • ((en)) „Pentagram“, статия на сайта MathWorld
  • Грант Аракелян. История пентаграммы, с. 207 – 270. Гл. 6 в его кн.: Математика и история золотого сечения. Москва: Логос, 2014, 404 с. ISBN 978-5-98704-663-0.