Пепел се нарича твърд негорим остатък от неорганични вещества, останал след пълното изгаряне на гориво от органичен произход (дърва, въглища, смазки и др.).[1] Състои се главно от оксиди на силиций, алуминий и желязо. Прилага се за строителни разтвори, бетонни смеси, варо-пепелни тухли. Като тор се използва т.н. Дървесна пепел, получена от изгарянето само на дърва или дървен материал.

Пепел от дървесина

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране