Перибея (гр. Περίβοια), в древногръцката митология е името на няколко персонажа: