Перифразата (гръцки: peri, представка, „около, за, отвъд“, родствено до санскритското pari „около, за, през“ [1]) е вид троп. Значението му се припокрива – ’предавам дадено съдържание с други думи, с други фрази’, ’предавам със свои или с други думи смисъла на някой израз, текст’.

Перифразата е също косвено споменаване на обекта не чрез неговото назоваване, а с неговото описание (например „нощно светило“ = „луна“).

Използва се от афазици и хора, които учат чужд език, когато при липсваща дума (например grandfather, „дядо“) предметът може просто да се опише (the father of one's father, „бащата на нечий баща“).

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране