Песочанска река или Песочанка (на македонска литературна норма: Песочанска Река, Песочанка) е река в Северна Македония. Води началото си от югоизточния склон на Стогово на височина от 2040 m. На височина от 782 m се влива в река Сатеска, като е неин десен приток.[1] Дължината ѝ е 22 km, а площта на водосборния ѝ басейн е 53,32 km2.[2]

Песочанска река
Общи сведения
Местоположение Северна Македония
Дължина22 km
Водосб. басейн53,32 km²
Начало
МястоСтогово
Надм. височина2040 m
Устие
Мясторека Сатеска
Надм. височина782 m

През 1951 г. на нея е изграден ВЕЦ „Песочани“.[3]

Бележки редактиране

  1. Универзитет во Скопје. Географски институт, Универзитет во Скопје. Природно-математички факултет, Универзитет "Кирил и Методиј"--Скопје. Природно-математички факултет (1966). „Годишен зборник: Географски институт“ (15-16 издание). Скопје: УКИМ
  2. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 1138. (на македонска литературна норма)
  3. Prirodonaučen muzej Skopje (1983). „Izdanija“ (17-19 издание)