Тази статия е за десетичната представка. За задната част на ходилото вижте Пета.

пѐта (на старогръцки: πέντε) е десетична представка от системата SI, въведена през 1975 г. Означава се с P и означава умножение с 1015 (1 000 000 000 000 000, един квадрилион).

Пета-
(на старогръцки: πέντε)
Означение: P
Стойност: 1015 (1.0E+15)
Равностойност: квадрилион
Година на въвеждане: 1795 г.

Например: 2 PB = 2 × 1015 B = 2 000 000 000 000 000 B = 2 милиона GB

Вижте също редактиране