Петрониите (на латински: Petronii) са значима фамилия (gens Petronia) в Древен Рим. Фамилията изглежда не e от римски, a от етруски, умбрииски или сабински произход. Намерени са надгробни камъни с етруското име „Петруни“. Жените носят името Петрония.

Известни от фамилията:

  • Петроний (сабиниец) взел с откуп книгите на Сибила от пазача им Атилий и ги преписал; през 495 пр.н.е. ги ползват от сената за освещаването на храмовете на Либер (Liber), Либера (Libera) и Церера.
  • К. Петроний, през 156 пр.н.е. e изпратен в Азия, за да изследва колесниците на царете на Пергамон и Витиния.
  • Петроний, между заговорниците срещу Цезар. Той бяга през 41 пр.н.е. заедно с други заговорници в Ефес, след това e осъден за директно участие в убийството на Цезар през 44 пр.н.е.

Клонове на фамилията: Петронии Турпилиани (Petronii Turpiliani), Петронии Нигри (Petronii Nigri), Петронии Умбри(ни) (Petronii Umbri(ni)), Петронии Мамертини (Petronii Mamertini), Петронии Пробиани) (Petronii Probi(ani).

Петронии, роднини на император – между близките роднини на императорите се намират членове на фамилията, един става император:

  • Петроний Дидий Север, баща на император Дидий Юлиан (* 133 в Милано, † 193)
  • М. Петроний Сура, зет на император Марк Аврелий (121-180) (= PIR² P 311)
  • Петроний Антонин, внук на император Марк Аврелий (121-180) (= PIR² P 272), син на М. П. Сура
  • Петроний, тъст на император Валенс (364-378)
  • Петроний Максим (* 396, † 455), западноримски император 455 г.

Други известни: