Плавателен съд е превозно средство, предназначено да плава и да се движи по (или през) вода за удоволствие, физическо упражнение (както е при много малки лодки), превоз на хора и стоки или за военни цели.

Всички плавателни съдове са обединени от необходимостта да се задържат над водата, поради което корпусът им е най-важният аспект в конструкцията, поддръжката и външния им вид.

Повечето плавателни съдове могат да се определят като кораби или лодки. Въпреки че повечето кораби са по-големи от повечето лодки, разликата между тези две категории по същество не е в големината.

  • Според едно просто правило „лодката може да се качи на кораб, но корабът не може да се качи на лодка“ и един кораб обикновено е достатъчно голям за да носи свои собствени лодки като спасителни лодки, надуваеми лодки или малки моторници.
  • Често местните закони и предписания определят точния размер (или броя мачти), която разграничава един кораб от лодките.
  • По традиция подводниците се наричат „лодки“, вероятно заради теснотията: малкият размер намалява необходимата мощност и оттам необходимостта за изплаване за зареждане с въздух, необходим за работата на дизеловите двигатели; при атомните подводници реакторите осигуряват предостатъчно мощност без да употребяват въздух, поради което те са големи и доста по-просторни и се класифицират като кораби.
Сал
Луксозна яхта
Атомен ледоразбивач

Според друга дефиниция кораб е всеки плаващ съд, който превозва товар с цел получаване на печалба. В този смисъл пътническите кораби превозват „супертовар“ – друго име за пътници или хора, които не работят на кораба. Но нито рибарските лодки, нито фериботите се смятат за кораби, въпреки че и двата вида носят товар (улов или пътници) (както и спасителните лодки).

Някои примери за плавателни съдове са: