Яхтата (на нидерландски: jacht, от jagen – лов, преследване) е вид плавателен съд за воден спорт, туризъм и развлечения.[1]

Яхта.

Първоначално това е бил лек и бърз плавателен съд, превозващ важни личности. Днес яхта се нарича всеки плавателен съд, който се движи с помощта на ветрила (ветроходна яхта) и/или двигател (моторна яхта) с цел развлечение или спорт.

Яхтите имат различна дължина, като обикновено тя е между 6 и 30 m. Повечето частни яхти са с дължина 7 – 14 m.

ИзточнициРедактиране

  1. Физикоматематическа и техническа енциклопедия. Т. 3. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2008. ISBN 978-954-322-309-1. с. 705.