Плавник (често наричан и перка) е анатомичен орган при някои животни, приспособление, позволяващо управление на движенията във въздушна или водна среда. Плавниците са плоски с различни размери и разположение по тялото.

Плавници при мъжка гупа
Опашен плавник при косатка

При рибите и други животни, обитаващи водата, плавниците са основното средство за придвижване. Различават се чифтни и нечифтни. При бозайниците и пингвините, които вторично преминават към живот във водата, плавниците се развиват в резултат на редукция на крайниците.