Пластичните изкуства са дял в изкуството, обхващащ като понятие:

Разграничението на изкуствата на изящни и пластични се установява окончателно в средата на 18 век.