Декоративно изкуство

Декоративното изкуство е дял на пластичните изкуства, представляващ всяко приложно изкуство с оформителски функции в ансамблово пространство (интериор, екстериор).

Любовници, Франц Антон Бустели, Нимфенбург, 1756

Като понятие включва:

За разлика от приложното изкуство произведенията на декоративното изкуство нямат непосредствено утилитарно значение.