Пленуми и съвещания на ЦК на БКП

Пленумите и съвещанията на ЦК на БКП, до 27 декември 1948 г. БРП (к.), са заседания на целия състав на членовете и кандидат-членовете на ЦK, на които между партийнте конгреси се обсъждат и решават най-важните въпроси от политиката на партията и държавата.[1]

Пленумите биват закрити – само за членовете и кандидат-членвете на ЦК и разширени – с участието на специалисти и дейци от различни области. Провеждани са и съвместни заседания и съвещания на ЦК на БКП с Постоянното присъствие на БЗНС, Министерски съвет и други ръководни държавни и обществени органи.

Литература редактиране

  • Цураков, Ангел. Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България. София, Изд. на „Труд“, 2008. ISBN 954-528-790-X.

Бележки редактиране

  1. Пътеводител на фондовете на БКП. Централен държавен архив. Второ допълнено издание, София 2006, с. 26