Площадът, или мегданът е широка, незастроена селищна територия, заобиколена от сгради или зеленина. Традиционно площадите се изграждат в центъра на селището, впоследствие след разрастване на града или селото площада се приема като централното място. Обикновено има формата на квадрат или окръжност и административните сгради са разположени около или в близост до него, а релефът е сравнително плосък (равнинен, хоризонтален), но може да бъде и под наклон. Основите на площада са изградени от същите материали както пътища или тротоари. Голяма част от площадите представят най-известните неща от дадено място или страна и са значима част от архитектурния облик на селището. Площта на площадите варира в различни граници като обикновено тези в градовете са по-големи от тези по селата. В миналото площадът се използвал като търговско, религиозно и политическо средище.

 
Панорама на форума в Рим

Форумът е централният площад в древния Рим, разполага се на пресечната точка на двете главни градски улици. Използвал се за място на срещи, провеждане на важни събрания, провеждане на празнични фестивали и пр. Форумът се заобикалял от храмовете в чест на главните римски богове и по-важните обществени сгради. Често площада се наименовал на управляващия император (форумът на Юлий Цезар, форумът на Август и др.). След 6 век пр.н.е. започва архитектурно оформяне на форумите с колонади и статуи.

Агора са наречени централните площади на древна Гърция.

Световноизвестни площади

редактиране

Галерия площади

редактиране