Подвис

Уикимедия пояснителна страница

Подвис може да се отнася за:

  • Подвис, село в област Бургас, България;
  • Подвис, село в област Смолян, България;
  • Подвис, село в община Кичево, Република Македония;
  • Подвис, село в община Кривогащани, Република Македония;
  • Подвис, село в община Княжевац, Сърбия.
  • Подвис, улица в град Варна
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.