Подтип (биология)

таксономичен ранг
(пренасочване от Подтип)

Според класификацията на организмите подтипът (на латински: subphylum) е таксономичен ранг, използващ се в зоологията. В таксономичната йерархия намира се между типа и надкласа. В ботаниката използва се еквивалентния таксономичен ранг „подотдел“.

Класификация на организмите

Примери редактиране

Не всички типове от организмите се делят на подтипове. Подтипове имат само следните:

Вижте също редактиране