Трилобитите (Trilobita) са клас изчезнали членестоноги. Те се появяват в Камбрий и живеят по време на долния Палеозой преди бавно да измрат. Последните трилобити изчезват в масовото измиране в края на перм преди 250 милиона години.

Трилобити
Класификация
царство:Животни (Animalia)
подцарство:Двустранно симетрични (Bilateria)
инфрацарство:Първичноустни (Protostomia)
тип:Членестоноги (Arthropoda)
подтип:Artiopoda
подтип:Трилобитообразни (†Trilobitomorpha)
клас:Трилобити (†Trilobita)
Научно наименование
Walch, 1771
Обхват на вкаменелости
Трилобити в Общомедия
[ редактиране ]

Трилобитите са много добре познати и вероятно втората по известност група изкопаеми след динозаврите. Те са най-разнообразната група животни в регистъра на изкопаемите, състояща се от девет (или може би десет) разреда и над 15 000 вида. Понастоящем трилобитите са включени заедно с Хелицерови в групата Arachnomorpha.

Повечето от тях са просто устроени малки морски животни, които филтрират тиня за да се хранят.

Обитават древните морски басейни. На гръбната страна имат твърд хитинов щит. Той се поделя на 3 части: главов отдел (цефалон), телесен отдел (торакс) и опашен отдел (пигидиум).[1][2] В централната част на цефалона се намира глабела. Тя е формирана от сливането на няколко сегмента. Тораксът се състои от различен брой сегменти: от 2 до 44.

Всеки сегмент има една централна част и две странични, завършващи с шипчета. Пигидиумът също е от различен брой сегменти:1 – 30 бр. Често завършва с голям шип-телсон.

Класификация редактиране

Клас Трилобити

Бележки редактиране

  1. Бакалов, Петър, Цанков, Васил. Палеонтоложки определител (по В.Ю. Черкасов). Университетска библиотека № 213, 1939. с. 242 – 256.
  2. Памукчиев, Ангел, Чешмеджиева, Виолета. Палеонтоложки определител, безгръбначни. Университетско издателство „Климент Охридски“, 1987. с. 65 – 68.