Ползваемостта (на английски: usability) е дисциплина, която се занимава с това как да прави ползването на уеб сайтове, софтуерни програми, уреди и други, максимално удобни за потребителите им. Под названието „ползваемост“ най-често се имат предвид уеб сайтове и софтуер. Макар да става дума за същото нещо - удобство за потребителя - в други области са добили популярност други названия; например в архитектурата и интериорния дизайн се говори за „функционалност“, при мебелите и машините се говори за „ергономия“.

В света на уеб разработките и софтуера, все повече названието "потребителско преживяване/ потребителски интерфейс" ("UX/UI design") измества понятието „ползваемост“, което е неправилно, тъй като "потребителско преживяване/ потребителски интерфейс" ("UX/UI design") обхваща много различни неща и не се отнася конкретно и единствено до ползваемостта.

Ползваемият продукт е лесен, удобен, удовлетворяващ, незатормозяващ, незабележим и позволява на потребителите си да вършат работата, за която е предназначен безпроблемно и неусетно. Няма продукт, ползваем или неползваем сам по себе си: ползваемостта зависи от целите и нуждите на конкретните потребители.

Официално определениеРедактиране

Според международния стандарт ISO 9241-11 ползваемостта е „степента (на удобство), с която продуктът може да се използва от определени потребители за достигане на определени цели с необходимата ефективност, продуктивност и удовлетворение в определените условия (контекст)“ (на английски: „the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use“). При това относителната важност на трите различни аспекта се определя от този същия контекст.

Ползваемост на потребителския интерфейсРедактиране

При разработката на потребителски интерфейс е необходима висока степен на ползваемост. Това изискване обобщава в една дума концепцията за неговото удобство, логика и простота при разполагане на елементите за управлението му. В този смисъл полезността е чисто утилитарна характеристика. Нерядко обаче се намесват и други, естетически характеристики и понякога става неусетна подмяна на критериите. Т.е., ако решението е оригинално и с привлекателен външен вид, а ползваемостта му не е ясно и детайлно дефинирана в техническото задание, има тенденция да се смята, че то е автоматически ползваемо.

Измерване на ползваемосттаРедактиране

Ползваемостта на уеб и софтуерните интерфейси трудно се поддава на количествено измерване. тя може да бъде проверена чрез тестове с потребители, както и с косвени методи като записи на движението на мишката на потребителите.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране