Отваря главното меню

Ползваемостта (на английски: usability) е начин на мислене, при който отправна точка са потребителите. Понятието се използва като характеристика на сайтове, софтуерни програми, уреди и формуляри, но е приложимо и към процеси, рекламни материали и изобщо навсякъде, където има взаимодействие на хора с продукт или услуга.

Ползваемият продукт е лесен, удобен, удовлетворяващ, незатормозяващ, незабележим и позволява на потребителите си да вършат работата, за която е предназначен и да са доволни след това. Няма продукт, ползваем или неползваем сам по себе си: ползваемостта зависи от целите и нуждите на конкретните потребители.

Ползваемостта на уеб сайтовете се проверява чрез тестове с потребители, както и с косвени методи като записи на движението на мишката на даден потребител.

Официално определениеРедактиране

Според международния стандарт ISO 9241-11 ползваемостта е „степента (на удобство), с която продуктът може да се използва от определени потребители за достигане на определени цели с необходимата ефективност, продуктивност и удовлетворение в определените условия (контекст)“ (на английски: „the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use“). При това относителната важност на трите различни аспекта се определя от този същия контекст.

Ползваемост на потребителския интерфейсРедактиране

При разработката на потребителски интерфейс е необходима висока степен на ползваемост. Това изискване обобщава в една дума концепцията за неговото удобство, логика и простота при разполагане на елементите за управлението му. В този смисъл полезността е чисто утилитарна характеристика. Нерядко обаче се намесват и други, естетически характеристики и понякога става неусетна подмяна на критериите. Т.е., ако решението е оригинално и с привлекателен външен вид, а ползваемостта му не е ясно и детайлно дефинирана в техническото задание, има тенденция да се смята, че то е автоматически ползваемо.

Външни препраткиРедактиране