Помпената станция е съоръжение в хидростроителството, която служи за изпомпване на вода от един воден басейн или източник с по-ниско ниво към воден басейн или консуматор с по-високо ниво.

Помпена станция Van Sasse в Граве, Нидерландия.

Приложение редактиране

Помпените станции се използват много области основно на водното стопанство:

 • Работа на шадравани в градински комплекси като например все още функциониращата помпена станция в двореца Нимфенберг (на немски: Die Pumpwerke des Schlosses Nymphenburg München)
 • Регулиране на водното ниво на:
  • Естествени водни източници (защита от наводнения)
  • Изкуствени водоизточници/канали
 • Напояване на селскостопански площи.
 • Пресушаване на влажни/мочурливи зони и отвоюване на нови площи
 • Подаване на питейна вода.
 • Подаване на вода за технологични нужди на ТЕЦ, АЕЦ и промишлени предприятия.
 • Обработка на отпадни води.
 • Съхранение на вода за енергийни нужди чрез Помпено-акумулираща водноелектрическа централа. В този случай водата служи за акумулиране на енергията като се изпомпва в по-високо разположен резервоар и при необходимост чрез преминаването в по-ниско разположен резервоар се произвежда електрическа енергия. При тези помпени станции се използват много често турбини на Френсис тъй като при тях може да се премине от режим на изпомпване в режим на генерация.[1]

Конструктивни части редактиране

Помпените станции се състоят от две основни групи съоръжения: машинни и строителни. Машините са различни видове помпи: бутални, центробежни, архимедов винт и други; двигатели: с вътрешно горене, електродвигатели или ветродвигатели; пускови и защитни съоръжения и други. Строителната част се състои от здания, напорни и входни тръбопроводи и различни разпределителни устройства. При големи водоиизточници с променливо нива като например река Дунав се ползват плаващи (понтонни) помпени станции.

Вижте също редактиране

Източници редактиране

 1. Pumped-Hydro Energy Storage // Посетен на 28 August 2020.