Помпено-акумулираща водноелектрическа централа

(пренасочване от ПАВЕЦ)

Помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) е водноелектрическа централа, използваща многократно енергията на водна маса за произвеждане на електричество, имаща възможност да изпомпва вода от по-ниско разположен водоем обратно в основния горен.

Схема на ПАВЕЦ

Принцип на работа

редактиране

За разлика от класическата ВЕЦ, при която водата, намираща се във водоем, минавайки през турбината и произвеждайки електроенергия – продължава пътя си, при ПАВЕЦ са налице два водоема с разлика във височината, на която са разположени. В часовете, когато енергийната система е натоварена и е необходимо производството на енергия, по класическия за ВЕЦ начин водата от горния водоем минава през турбините и ги задвижва, произвеждайки електроенергия. Разликата е, че тя остава събрана в по-ниския водоем. В часовете, когато енергийната система е ненатоварена (например нощем или в други часове със слаба консумация) използвайки евтината електроенергия от ненатоварен режим на системата, специални помпи връщат водата обратно в горния водоем. Това дава възможност същата вода да бъде използвана отново през следващ момент, когато е необходимо производства – в натоварени часове.

Ползата от съществуването на ПАВЕЦ става все по-голяма в съвременността, поради нарастването на ролята на енергоизточниците с природна възобновяема енергия – например слънчеви и вятърни. При тях основен проблем е, че те могат да произвеждат енергия само когато източникът им – слънце или вятър – е налице, а това не може да съвпадне с моментите, когато е налице голяма консумация, която да я използва. Това налага необходимостта енергийната система по някакъв начин да запази (акумулира) тази енергия за моменти с голяма консумация. Наличието в една енергийна система на ПАВЕЦ прави нейната ефективност много по-добра, покривайки пиковете в товаровата диаграма на потреблението, произвеждайки т.нар. пикова енергия. За разлика от тях, малките руслови ВЕЦ произвеждат т.нар. базова енергия, покривайки основната част на товаровата диаграма.

Най-често използвани турбини са от типа помпа и турбина (Турбина на Францис) ПАВЕЦ се строят при подходящ терен, където съществуват или е възможно да бъдат изградени два водоема – долен и горен. Също така има и такива които използват изоставени минни съоръжения, с които се цели да се увеличи броят на възможните помпени инсталации.

ПАВЕЦ в България

редактиране

Бъдеще на ПАВЕЦ

редактиране

Нова концепция е да се използват вятърни турбини или слънчева енергия, поглъщайки големите колебания на мощността от тези енергоизточници. Това прави ПАВЕЦ особено важни при изграждането на новата мрежа от възобновяеми енергийни източници.

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране

Хидроенергийните обекти и тяхната роля в управлението на ЕЕС Архив на оригинала от 2015-09-22 в Wayback Machine.