Портал:Литература

Астрономия | Биология | България | География | Езикознание | Изкуство | Информатика и Интернет | Македония | Математика | Музика | Политика | Психология | Славяни | Страните в света | Техника | Философия | Всички портали

Brockhaus Lexikon-2.jpg Old books - old textures-2.png
редактиране 

Литература

Литература е едно от основните видове изкуства; в широкия смисъл е съвкупност от всички текстве. Този термин обикновено се използва за обозначаване на произведения, съдържащи се в писмена форма, поради обществена значимост. Също така, думата "литература" се отнася до съвкупността от всички произведения на човешкото творчество, които отразяват историята на човечеството.

В тесния смисъл на думата "литература" представлява всички написани художествени произведения. Съществуват множество видове литература, като например: научна литература, публицистика, епистоларна литература, художествена литература и много други.

редактиране 

Уикиизточник

Викитека

Уикиизточник е безплатна библиотечна мрежа на български, където можете да намерите хиляди произведения от световната литература, публикувани под свободен лиценз. Уикиизточник е некомерсиален проект Фондация Уикимедия, имаща за цел да създаде нарастваща библиотека от свободно разпространени текстове във всички възможни езици.

Киса, отдавна искам да Ви попитам като художник художника: можете ли да рисувате?
— Иля Илф (1897 — 1937)
Дванадесетте стола
редактиране 

Как мога да помогна