Постоянният ток (съкр. от английски: DC (direct current)), и често наричан в ежедневието прав ток, е електрически ток, който не се изменя по посока и големина във времето. Характерно за източниците на постоянен ток (в сравнение с тези за променлив) е, че при тях единият им полюс винаги има по-висок електрически потенциал от другия. Източници на прав ток са токоизправителите, батериите, слънчевите клетки, динамата (генераторите на постоянен ток), различни видове сензори и др. Постоянният ток може да протича по кабели (метални проводници), но също така и по полупроводници, и като следствие на емитирани заредени частици – дори във вакуум. При възникване на електрическа дъга от постоянен ток, тя гори много устойчиво.

посока на електроните (зелена стрелка) приета посока на тока (червена стрелка)

ИсторияРедактиране

Първите източници на постоянен ток са били галваничните елементи. Най-старият такъв се смята, че е т.нар. багдадска батерия. По-късно Луиджи Галвани преоткрива галваничния елемент.

Първият постояннотоков генератор с „индустриална“ мощност и широко практическо приложение е изобретен от Томас Едисън, но изобретенията и дългогодишната работа на Никола Тесла правят предимствата на променливия ток и съответните генератори очевидни. Постоянният ток обаче не е напълно отхвърлен. Първоначално за токоизправяне на променливия ток се е използвали ротационни преобразуватели и други механични изправители. По-късно се разработват плазмени, лампови, полупроводникови токоизправители.

ПриложениеРедактиране

Постоянният ток е фундаментален за работата на всички електронни устройства, като се използва за захранването на постояннотокови двигатели, зареждане на акумулаторни батерии, заваръчни агрегати, електролиза и други електрохимични процеси, и в комуникационната техника. Макар и доста устройства в бита да са захранвани от променлив ток, то тяхната основна електроника работи на постоянен ток, като това става с помощта на полупроводникови токоизправители. Изграждат се също и високоволтови постояннотокови мрежи за пренос на електрическа енергия (High-voltage direct current, HVDC). Предимствата на такава мрежа са много по-малкият брой проводници на единица разстояние, отколкото за променливотокова линия, тъй като не са необходими три фази, отсъства скин-ефект, няма загуби поради индуктивност и капацитет.

Вижте същоРедактиране