Потните жлези при хората са неравномерно пръснати по тялото. По строеж те са тръбести жлези, които в долния си край образуват клъбце. Жлезите се отварят с пори по повърхността на кожата. Обхванати са от голям брой капиляри.

Има два вида потни жлези, които значително се различават по състав и функция на отделяната пот. Единият вид потни жлези функционират от раждането и се срещат по кожата на цялото тяло. Другият вид потни жлези започват да функционират през периода на половото съзряване и се срещат главно по местата на вторичните полови белези (например в областта на подмишниците, около външните полови органи, около пъпа, в междинницата).

Като количество потни жлези в едно човешко тяло има 2-2,5 милиона и повече, а плътността им е от 55 до 500 см².