Потребност е обективната или субективна вътрешна необходимост за удовлетворяване на физиологична или психологическа нужда. Тя може да се изразява в нужда от: вода, храна или обич, тъй като потребностите биват материални и духовни. Някои обществени потребности могат да бъдат противоречиви, защото различните хора имат различни такива. Изучаването на потребностите и желанията е предмет на политическите науки, социологията, икономиката и философията. Първият академичен модел на потребностите е представен от Ейбрахам Маслоу. Той за пръв път в историята на психологията ги дефинира и обединява в едно цяло. Тази теория за йерархичното подреждане на потребностите може да бъде най-добре изяснена чрез така наречената „Пирамида на потребностите“. Академичното му изучаване е в разцвета си през 1950-те.

Външни препраткиРедактиране