Правоприлагащи органи

(пренасочване от Правоприлагащ орган)

Правоприлагащите органи са органи на публичната власт - изпълнителна и съдебна.

Правоприлагането от органите на съдебната власт се нарича правораздаване. В зависимост на коя власт и на чий орган е юридсикционно подвластно правоприлагането се говори съответно за подведомственост и подсъдност.

ИзточнициРедактиране