Правоприлагащи органи

(пренасочване от Правоприлагащ орган)
Arma dei Carabinieri female officer.jpg

Правоприлагащите органи са органи на публичната властизпълнителна и съдебна.

Правоприлагането от органите на съдебната власт се нарича правораздаване.

В зависимост на коя власт и на чий орган е юрисдикционно подвластно правоприлагането, се говори съответно за подведомственост и подсъдност.

Според правото на Европейския съюз, правоприлагащ орган означава национален полицейски, митнически или друг орган, който е оправомощен по националното право да открива, предотвратява и разследва престъпления или престъпна дейност, както и да упражнява власт и да предприема принудителни мерки в контекста на такива дейности. Агенциите или звената, занимаващи се изключително с въпроси на националната сигурност, не попадат в обхвата на понятието.[1]

Съпоставка между правоприлагащи и правоохранителни органиРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2006/960/ПВР НА СЪВЕТА. // ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Посетен на 06.04.2021.