Праезик е източник на езици, които днес отнасяме към определена група или семейство.[1] В повечето случаи езикът източник не ни е пряко известен, изключение прави групата на романските езици, чиято основа е ясна – простонародният латински.

Бележки редактиране

  1. РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК // ibl.bas.bg. Посетен на 6 април 2021.